Wednesday, March 21, 2018

ಬೋಧಕ -ಬೋಧಕೇತರರು 2017-18ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು


ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ವರ್ಗ

ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕ -ಬೋಧಕೇತರರು

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ-2

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, 


ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ 'ಗಿರಿ ಕುಸುಮ' ಹಾಗೂ ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ 'ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ.ಲೋಕೇಶ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ-1

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು : ಹಾಲ್ತಿ ಜಯರಾಮ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ